Les Nostres Xarxes Socials

Aerografía

Com es fa l'aerografia?

Aerografía

Com es fa l'aerografia?

La tècnica d’Aerografia consistix a aplicar color a una superfície utilitzant un aerògraf, per a aconseguir l’acabat desitjat, Es pot utilitzar per a donar el color de base al disseny o simplement agregar algun detall al teu disseny.

Què és un aerògraf i perquè servix?

L’aerògraf és un instrument que servix per a ruixar pintura a pressió. L’equip que subministra l’aire a pressió és el compressor. Els aerògrafs poden ser d’atomització interna, si l’aire i la pintura es mesclen dins de l’aerògraf, o externa si es mescla fora.